< Alle Strategische Polen

Delta Herrmann-Debroux

perspective.brussels ontwikkelt een strategie voor het grondgebied aan weerszijden van de E411-snelweg, van de gewestgrens tot de Deltasite.

  Delta Herrmann-Debroux Wijk
  Delta Herrmann-Debroux Wijk
   

  Beschrijving

  Het stedelijke gebied Delta-Hermann-Debroux langs de E411-snelweg waarlangs ontelbare voertuigen Brussel in- en uitrijden, biedt een waaier aan bestemmingen en activiteiten: een woud dat erkend is als Werelderfgoed, een topsportcentrum, een hypermarkt een vroegere spoorweg die omgevormd is tot een wandelweg, aanwezigheid van de Europese Commissie, een belangrijk knooppunt voor het openbaar vervoer van het Gewest, de Université Libre de Bruxelles, de Japanse school, een ziekenhuis, enz.

  Ondanks al die troeven is de wijk op stedelijk en ruimtelijk vlak niet samenhangend ingericht.  De activiteiten staan grotendeels los van elkaar en de weginfrastructuur vormt vaak een visuele en fysieke hinderpaal.

  Een betere levenskwaliteit

  Om deze stadstoegang en zijn omgeving een nieuw gezicht te geven, heeft de Brusselse regering perspective.brussels gevraagd om het grootste (en langste - 6 km) Richtplan van aanleg (RPA) van het Gewest aan te sturen. Dit plan voorziet een transformatie van de zone die in verschillende fasen kan gerealiseerd worden.

  Het hoofddoel van het RPA is om de levenskwaliteit van de Brusselaars in het algemeen en de Oudergemnaars in het bijzonder te verbeteren.

  De heraanleg van de E411 in een stadsboulevard is een van de voornaamste ambities van het project Herrmann-Debroux. Het gaat erom deze infrastructuur om te vormen in functie van een multimodale mobiliteitom de wijken opnieuw met elkaar te verbinden en ervoor te zorgen dat de voetgangers en de fietsers zich gemakkelijker kunnen verplaatsen.

  Dit RPA vormt de eerste stap in een stedelijk transformatieproces en toont ons een ambitieuze visie voor deze stadstoegang binnen een tiental jaar.

  Zie de RPA Herrman-Debroux pagina

  Concrete projecten voor de Delta-Herrmann-Debrouxwijk

  Parallel met de herwaardering van de openbare ruimte worden de meeste sites op het Delta-Herrmann-Debrouxgrondgebied opnieuw ontwikkeld of gerenoveerd. Sommige maken zelfs deel uit van een reconversieproject.

  Triomf

  De heraanleg van de Triomf-site (tussen de Triomflaan, de Jules Cockxlaan en spoorlijn L26), waar vandaag monofunctionele kantoorgebouwen zijn gevestigd, beoogt de ontwikkeling van uitzonderlijke en gemengde gebouwen.

  Beaulieu

  De Beaulieu-site, waar momenteel de Europese Commissie is gevestigd, heeft als doel een overgangszone te zijn tussen een erg stedelijk deel (Delta en Jules Cockxstraat) en een meer landschappelijk deel (Watermaalbeekvallei). Vandaag treft men er een barrière van monofunctionele kantoorgebouwen aan. Het doel bestaat er zodoende in om op deze site de stedelijke integratie te verbeteren en de programmatische gemengdheid te bevorderen.

  Driehoek

  De ambitie voor deze site, die momenteel braak ligt en wordt gekenmerkt door een erg aanwezige infrastructuur (spoorlijnen L26, L26/2 en L161), is om het terrein te ontsluiten en het op te nemen in de stedelijke dynamiek door openbare ruimten in te richten en de ontwikkeling van een gemengde wijk (voorzieningen, huisvesting en groene ruimten) te bevorderen.

  Delta (P+R en MIVB-site)

  De herontwikkeling van de Delta-site, waar momenteel een P+R en de MIVB-stelplaats zijn gevestigd, is bedoeld om "de stad te vervolledigen". Het doel is om een nieuwe gemengde wijk (huisvesting, activiteiten, voorzieningen) te creëren met kwalitatieve en stedelijke verbindingen, op de plaats waar zich momenteel een grote openluchtparking bevindt.

  Demey

  De Demey-site beschikt over de kenmerken van een retailpark in de stadsrand: een weinig dichte ruimte die zich uitstrekt over een erg groot perceel, die rond een openluchtparking is opgebouwd en waar elk grote handelszaak een eigen gebouw inneemt. De ambitie is om deze site grondig te herstructureren door een programmatorische gemengdheid te ontwikkelen om er een actief stadsleven tot stand te brengen

   

  Publicaties

  Synthesenota Herrmann-Debroux

  Downloaden

  Territoriale Observatie Perimeter van het Richtplan van aanleg voor Herrmann-Debroux

  Downloaden
  Definitiestudie

  Herrmann-Debroux

  2017
  perspective.brussels
  Downloaden

  Contact

  herrmann-debroux () perspective ! brussels