< Alle Strategische Polen

SVC 5 - Heyvaert-Poincaré

2018-2025

Een nieuw park aanleggen, het park van de Kleine Zenne, een as waarlangs nieuwe woningen, productieve activiteiten en voorzieningen worden georganiseerd. Toegangspunten tot het kanaal en de Kleine Ring creëren.


  © Séverin Malaud

  Beschrijving

  De perimeter van het SVC 'Heyvaert - Poincaré' ligt op het grondgebied van de gemeenten Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek en Brussel-Stad.

  De grote verwezenlijkingen van het SVC 'Heyvaert - Poincaré' zijn:

  • de aanleg van een nieuw park: het Park van de Kleine Zenne, een as waarlangs nieuwe woningen, productieve activiteiten en voorzieningen worden georganiseerd;
  • de heraanleg van de middenbermen van de Poincarélaan tussen het Ninoofsepoortpark en de Lemonnierlaan;
  • een kleine, kwalitatieve groene ruimte, met een betere verbinding voor actieve vervoersmiddelen tussen de brug Ropsy-Chaudron en het kanaal;
  • en een bijdrage aan de emblematische projecten rond het kanaal, waaronder de culturele, creatieve en artistieke pool die tijdelijk wordt ingevuld door onder andere Recyclart (Manchesterstraat 13-19) en het toekomstig sociaaleconomisch project dat in een overgangsfase wordt ingevuld door de vereniging Casablanco (Heyvaertstraat 59-61).

  Wie?

  De verschillende projecten worden vormgegeven door de partners van het SVC: Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiltieit, de directie Facilities van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, citydev.brussels, Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, de gemeenten Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek, de Stad Brussel, zijn Grondregie en lokale verenigingen.

  Meer info

  Het definitieve programma van het stadsvernieuwingscontract 'Heyvaert - Poincaré' en het milieueffectenrapport werden op 14 december 2017 goedgekeurd.

  In november 2020 heeft de Brusselse Regering de wijziging van het programma van het SVC 5 goedgekeurd.

  Definitieve goedkeuring

  De documenten kunnen op het volgende adres worden geraadpleegd: http://quartiers.brussels/doc/cru-svc-5.

  Publicaties

  Documenten SVC

  Documenten van SVC5 Heyvaert-Poincaré

  2017
  urban.brussels
  Documents du CRU5

  Stappen van het SVC

  Keuze van het studiegebied
  Ontwikkelingsfase

  Het ontwerpbureau JNC International SA is verantwoordelijk voor het opstellen van het programma.

  Goedkeuring van het SVC-ontwerp

  6 juli 2017

  Openbaar onderzoek

  Van 21 augustus tot 20 september 2017

  Aanpassing van het SVC-ontwerp

  Het project werd aangepast na het openbaar onderzoek.

  Definitieve goedkeuring van het SVC-ontwerp

  14/12/2017 - Het definitieve programma voor de SVC Heyvaert - Poincaré en het milieueffectenrapport zijn goedgekeurd.
  De documenten kunnen worden geraadpleegd op: http://quartiers.brussels/doc/cru-svc-5

  Ontwikkeling van de projecten

  De eerste programmawijziging werd goedgekeurd op 26 november 2020

  Wijziging in uitvoering (2e helft van 2023)

  Deadline voor voltooiing tot 2024.

  Werkzaamheden

  Uitvoeringsfase tot 2026.

  Afgerond SVC

  Einde van de uitvoeringsfase: 31/12/2026.

  Contact