< Alle Strategische Polen

RPA - mediapark.brussels

De wijk Reyers ondergaat momenteel een transformatie die zal duren tot 2040. Voortbouwend op de bestaande dynamiek rond televisie en cinema plant het Brussels Gewest de ontwikkeling van een residentieel mediacentrum van hoge kwaliteit: mediapark.brussels. Een aantal grote ontwikkelingsprojecten, waaronder bijna tien hectare groene ruimten met bosgebieden en omheiningen om de biodiversiteit te beschermen, zullen er binnen enkele jaren een levendige, gemengde en toegankelijke stadswijk van maken die gericht is op de media, creatieve industrieën en respect voor het milieu.

  Reyerstoren: RTBF & VRT, Schaarbeek
  Reyerstoren: RTBF & VRT, Schaarbeek
   

   

   

   

  Beschrijving

  mediapark.brussels

  In 2011 kondigden de openbare televisiezenders RTBF en VRT aan dat ze tegen 2020 van plan waren om te verhuizen naar twee nieuwe hoofdgebouwen achter de huidige gebouwen. Sindsdien is er een bouwvergunning verleend (2021 voor RTBF en 2022 voor VRT) en zijn de bouwwerkzaamheden begonnen.

  Momenteel wordt een Richtplan van aanleg (RPA) voor de volledige reorganisatie van de omroepcampus uitgewerkt. Het RPA bepaalt het strategisch en reglementair kader voor de ontwikkeling van de site.

  De bouwheer is Perspective en het stedelijke projectmanagement werd toevertrouwd aan een multidisciplinair, internationaal team samengesteld uit het agentschap François Leclercq, BOB 361, Espinas i Tarraso, CITEC, Alphaville, Transsolar, MAGEO, BUUR en Jordi Pardo.

  Het project vormt een meerwaarde voor Brussel en voor de Brusselaars, omdat het voorziet in:

  • de bouw van 1400 nieuwe woningen voor ongeveer 3.500 nieuwe inwoners,
  • buurtvoorzieningen en diensten (kinderdagverblijven, secundaire scholen en winkels) voor de bewoners,
  • locaties voor vernieuwende bedrijven, hogescholen en openbare voorzieningen die verbonden zijn met de mediasector,
  • valorisatie van het bebost gebied met de aanleg van een nieuw stadspark, van ongeveer 10 hectare, met het oog op ontspanning en de bescherming van de biodiversiteit.
  • zachte mobiliteit en de integratie van de site in het gewestelijk netwerk voor openbaar vervoer.

  Bevraging

  Burgerbevraging tijdens de week van de stadsprojecten (4-11 juni 2018)

  Om de ontwikkeling van de Reyerswijk te begeleiden, organiseerde Perspective 2 informatie- en participatiemomenten begin juni 2018. Deze worden als informatiebron gebruikt voor de ontwikkeling van het Richtplan van Aanleg (RPA). Daarbij deden we beroep op de expertise van de inwoners en de gebruikers van de wijk.

  Conform aan het artikel 3§4 van het besluit van 3 mei 2018 betreffende het informatie en participatieproces voor het publiek voorafgaand aan de uitwerking van een ontwerp van richtplan van aanleg, werden de verslagen van de gehouden gesprekken tijdens de vergadering op 5 juni en 6 juni op de website van Perspective gepubliceerd (ten laatste 15 dagen na de vermelde vergadering).

  Openbaar onderzoek 2019

  Op 7 februari werd het project van Richtplan van Aanleg Mediapark goedgekeurd door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 1ste lezing.

  Van 27 februari tot 29 april 2019 is het project van Richtplan van Aanleg Mediapark voorgelegd voor een openbaar onderzoek in de gemeenten Schaarbeek, Evere en Sint-Lambrechts-Woluwe.

  Op basis van de resultaten van het openbaar onderzoek, het advies van de autoriteiten en dat van de Gewestelijke Ontwikellingscommissie (GOC) besloot de regering het project te ontwikkelen en vroeg ze Perspective om de aanpassing van het Mediapark RPA-project te coördineren.

  Openbaar onderzoek 2023

  De nieuwe versie van het RPA project Mediapark (bis) werd op 30 maart 2023 in 1ste lezing goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Van 24 april tot 26 juni 2023 wordt het vervolgens onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek loopt tot 1 september 2023 en is geopend sinds 24 april.

  De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC) heeft een advies ingediend voor het ontwerp op 5 oktober 2023.

  Op basis van de resultaten van het openbaar onderzoek, het advies van de instanties en de GOC, beslist de Regering of het plan al dan niet dient aangepast te worden en in welk opzicht. Eens goedgekeurd in tweede lezing en 15 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad treedt het plan in werking.

  Publicaties

  Ontwerp van RPA Mediapark

  Informatief luik

  2023
  perspective.brussels
  Downloaden

  Ontwerp van RPA Mediapark

  Strategisch en verordenend luik

  2023
  perspective.brussels
  Downloaden

  Ontwerp van RPA Mediapark

  Niet-technische samenvatting van het Milieueffectenrapport

  2023
  perspective.brussels
  Downloaden

  Ontwerp van RPA Mediapark

  Milieueffectenrapport (Addendum)

  2023
  perspective.brussels
  Downloaden

  Synthesenota Mediapark

  Downloaden

  Diagnose-rapport parkway E40

  Downloaden

  Masterplan parkway E40

  Downloaden

  Documenten

  Stappen van een RPA

  Besluit tot opstelling

  05/2018

  Voorbereiding van de projectontwikkeling
  Burgerraadpleging / Informatie en deelname

  4 en 11/06/2018 - Burgerconsultatie tijdens de Week van de Stadsprojecten

  Opstelling van het ontwerp
  Analyse van het proces van openbare raadpleging, overleg en arbitrages

  17/06/21 : Besluit van de regering om wijzigingen aan te brengen op het RPA Mediapark, dat zal worden onderworpen aan een tweede openbaar onderzoek.

  Eventuele aanpassing van het project

  Zie "Openbaar onderzoek en advies van de instanties" 

  Goedkeuring in 2e lezing
  Advies van de Raad van State
  Eventuele aanpassing van het project
  Goedkeuring in 3e lezing
  Publicatie en inwerkingtreding
  Uitvoering van het project

  Contact

  Nieuws