< Alle Strategische Polen

SVC 3 - Weststation

2018-2025

Een nieuw fiets- en voetpad aanleggen waarlangs ruimte is voor: een nieuw park (het Weststationpark), nieuwe oversteekplaatsen van de spoorweg en het kanaal, nieuwe culturele en socio-economische voorzieningen en tijdelijke invullingen.

  Weststationsite
  Weststationsite
  © urban.brussels/Séverin Malaud
  Weststation multimodale pool
  Weststation multimodale pool
  © perspective.brussels/Reporters

  Beschrijving

  De perimeter van het SVC 'Weststation' ligt op het grondgebied van de gemeenten Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek.

  De grote verwezenlijkingen van het SVC 'Weststation' zijn:

  1. de inrichting van een nieuwe groene openbare ruimte in het noordoosten van het braakland rond het Weststation en de heraanleg van de openbare ruimtes rond het station Beekkant en het kruispunt Biestebroeck;
  2. de aanleg van twee stroken voor de fietsers- en voetgangerspromenade L28 tussen het station Ossegem en het oude station van Kuregem, om de toegankelijkheid van de openbare groene ruimtes te verbeteren en het actieve-mobiliteitsnet ten westen van Brussel te versterken;
  3. de inrichting van nieuwe gewestelijke en lokale voorzieningen:
   1. het Volkshuis, een multifunctionele ruimte om het sociale weefsel te bevorderen (Bergensesteenweg);
   2. het oude station van Kuregem, een integraal cultuurcentrum;
   3. een gedeelde sportieve accommodatie voor de leden van de DBDMH en de omwonenden (Bergensesteenweg).

  Het programma omvat ook acties ter bevordering van de sociale cohesie die worden uitgevoerd door de gemeenten Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht in samenwerking met de lokale verenigingen.

  Het SVC 'Weststation' vormt een aanvulling op andere stedelijke denkoefeningen betreffende zijn wijken, waaronder:

  Wie?

  De verschillende projecten worden beheerd door de partners van het SVC: Beliris, Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel, Logement Molenbeekois, de MSI, de MIVB, Citydev, Infrabel, de NMBS, de gemeenten Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek.

  Meer info

  Een videovoorstelling van de projecten van het SVC 3 'Weststation'

  Het definitieve programma van het stadsvernieuwingscontract 'Weststation' en het milieueffectenrapport werden op 16 november 2017 goedgekeurd.
  Een eerste programmawijziging werd op 28 februari 2019 goedgekeurd.
  De tweede programmawijziging werd op 12 mei 2021 goedgekeurd.

  De documenten kunnen op het volgende adres worden geraadpleegd: 
  http://quartiers.brussels/doc/cru-svc-3

  Bijgewerkt: 2023.02.07

  Publicaties

  Documenten SVC

  Documenten van SVC3 Weststation

  2019
  urban.brussels
  Documents du CRU3
  Definitiestudie

  Weststation - Definitiestudie (FR)

  2015
  perspective.brussels
  Downloaden

  Stappen van het SVC

  Keuze van het studiegebied
  Ontwikkelingsfase

  De ontwerpbureaus AM 1010 Architecture Urbanism / Taktyk / Petra Pferdmenges zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het programma.

  Goedkeuring van het SVC-ontwerp

  1 juni 2017

  Openbaar onderzoek

  Van 12 juni tot 12 juli 2017

  Aanpassing van het SVC-ontwerp

  Het project is aangepast naar aanleiding van het openbaar onderzoek.

  Definitieve goedkeuring van het SVC-ontwerp
  Ontwikkeling van de projecten

  De eerste programmawijziging werd goedgekeurd op 28 februari 2019.
  De tweede programmawijziging werd goedgekeurd op 12 mei 2021.

  Wijziging in uitvoering (2e helft 2023)

  Voltooiingstermijn: 2024.

  Werkzaamheden

  Uitvoeringsfase tot 2026.

  Afgerond SVC

  Contact