© Jan Ferwerda

In het kader van zijn opdracht inzake stedenbouwkundige studies en planning besteedt perspective.brussels veel aandacht aan de sociaal-culturele dimensie, op gewestelijk én op lokaal vlak. Die dimensie wordt geanalyseerd tijdens de uitwerking van elke diagnostiek die betrekking heeft op een bepaald grondgebied of een bepaalde perimeter.

Bij het uitvoeren van de territoriale diagnostieken wordt bijzonder veel belang gehecht aan veldonderzoek en aan overleg met de spelers uit het sociaal-culturele milieu.

Het nauwkeurig in kaart brengen van de culturele dynamiek binnen een specifieke perimeter maakt het mogelijk om de ruimtelijke planning te begeleiden, daarbij rekening houdend met de concrete behoeften van de Brusselaars en van de creatieve en culturele sector. Wat met name wordt bestudeerd: vragen omtrent toegankelijkheid (zowel financieel als qua mobiliteit), de dynamiek van events, de diversiteit van het aanbod en de onthaalcapaciteiten. Op basis van deze monitoring van de culturele dynamiek biedt Perspective beleidsmakers ruimtelijke programmaties aan die de leefomgeving van Brusselaars helpen verbeteren.

Door de bestaande toestand te bestuderen is  het mogelijk om banden te smeden met culturele spelers op verschillende niveaus: culturele verenigingen en instellingen, het gemeentelijke beleid en ook de subsidiërende gemeenschapsoverheden. Als een opportuniteit voor de ontwikkeling van culturele voorzieningen zich lijkt voor te doen, speelt Perspective de rol van tussenschakel met potentiële de dragers van toekomstige projecten, zowel uit de publieke als uit de private sector.

Hiervoor zijn verschillende tools beschikbaar:

  • Spots.brussels: een website die de culturele zalen en podia in het Brussels Gewest repertorieert. Het gaat om een dynamische databank die informatie geeft over ruimtes (m², capaciteit, type activiteiten, enz.) binnen de culturele en sociaal-culturele infrastructuur van Brussel.
  • De Task Force Voorzieningen: gewestelijk platform voor reflectie en informatie-uitwisseling dat de noden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verduidelijkt wat betreft collectieve voorzieningen en dat de planning en verwezenlijking ervan bevordert. De Task Force Voorzieningen houdt toezicht op infrastructuur en stedelijke ontwikkeling.

Naast deze tools kunnen meer gespecialiseerde studies worden uitgevoerd. Zo werd in de loop van 2019-2020 samen met de universiteiten van Luik en Gent een innovatief onderzoek uitgevoerd naar de culturele praktijken van de bewoners van de wijken van de centrale Kanaalzone.