Internationale actie

perspective.brussels sluit zich aan bij de mondiale agenda's voor een duurzamere wereld en ondersteunt de initiatieven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de internationale promotie van steden en stedelijke uitdagingen. Binnen zijn bevoegdheden maakt het ook deel uit van de internationale netwerken van steden en werkt het mee aan de internationale uitwisselingen en projecten van het Brussels Gewest.


   

   

  Mondiale agenda

  Mondiale agenda's inzake stedelijke ontwikkeling

  De actie van perspective.brussels sluit aan bij de mondiale agenda's die de steden richtsnoeren geven op het gebied van stedelijke ontwikkeling:

  • De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties, die in 2015 werden goedgekeurd in het kader van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling, en meer bepaald doelstelling 11 'Duurzame steden en gemeenschappen'.
  • De Nieuwe Stedelijke Agenda (NUA - New Urban Agenda), goedgekeurd tijdens de  Habitat III-conferentie van de Verenigde Naties, over duurzame huisvesting en stedelijke ontwikkeling (2016). Deze agenda bevat richtsnoeren om steden duurzamer te maken en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling nr. 11 te bereiken
  • Het Klimaatakkoord van Parijs, goedgekeurd tijdens de COP 21 in 2015, dat een kader vaststelt om de opwarming van de aarde te beperken tot 2°C, wat gevolgen heeft voor de stadsplanning, door de belangrijke rol van de steden (en met name de stedelijke verspreiding) in de uitstoot van CO2.
  • Europese Green Deal om de klimaatambities van de Europese Unie te behalen. Dit bevat een belangrijke stedelijke dimensie. 

  Samenwerking met de VN op het gebied van statistiek

  Via het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) werkt perspective.brussels samen met zijn federale en gewestelijke partners aan de statistieke operationalisering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (VN).

  Het BISA volgt ook de werkzaamheden op van de Statistische Commissie van de VN, waarin de directeurs van de instituten voor statistiek van de lidstaten zetelen. En blijft zo op de hoogte van de internationale statistische normen en aanbevelingen.

  Medewerking aan bilaterale samenwerkingsverbanden van het Brussels Gewest

  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een dertigtal bilaterale samenwerkingsakkoorden met steden en regio's over de hele wereld. Die worden gedragen door Brussels International. perspective.brussels werkt actief mee aan deze akkoorden voor de thema's ruimtelijke ontwikkeling, stadsplanning en statistiek.

  Samenwerking met Chili voor schoolinfrastructuur

  perspective.brussels is via zijn Dienst Scholen ook betrokken bij een samenwerking met de Chileense Universidad del Bio-Bio en het Ministerie van Onderwijs van Chili voor de uitwerking van een nieuw regelgevend kader voor de schoolinfrastructuur in Chili. Deze samenwerking wordt in de praktijk omgezet door verschillende werk- en uitwisselingssessies zoals het international school lab.

  Lopende projecten

  Lopende projecten

  Opzetten van een gewestelijk observatorium voor territoriale dynamiek met de regio Rabat-Salé-Kenitra

  perspective.brussels en het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) begeleiden de regio Rabat-Salé-Kénitra (Marokko) bij het uitrollen van een nieuw gewestelijke observatorium voor territoriale dynamiek. Deze samenwerking met de regio Rabat-Salé-Kénitra vertaalt zich in de organisatie van workshops en opleidingen, technische bijstand en de uitwisseling van ervaring.

  Wereldwijd netwerk van stedelijke observatoria van UN-Habitat

  perspective.brussels doet mee met het wereldwijde netwerk van stedelijke observatoria van UN-Habitat. Het netwerk promoot het model "stedelijk observatorium" als innoverend instrument om gegevens over de stad te verzamelen, te analyseren en te volgen.

  Meer informatie

  Project "evaluatie van de leefomgeving ter verbetering van de stedelijke planning" van het netwerk Metropolis

  perspective.brussels neemt met de steden Montreal en Barcelona deel aan een project voor het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Het project werd geselecteerd in het kader van de oproep voor proefprojecten 2021-2023 van het netwerk Metropolis.

  Het doel is tweeledig:

  • een gemeenschappelijk referentiekader vastleggen voor het meten van het welzijn en de leefomgevingskwaliteit;
  • de impact van inrichtingsplannen en -beleid in de wijken verbeteren.

  Meer informatie

  Voorbije projecten

  Voorbije projecten

  Werkgroep Metropolis "Rethinking public space for a sustainable metropolitan future"

  perspective.brussels nam in 2021 en 2022 deel aan een werkgroep over kwaliteitsvolle openbare ruimten van het Metropolis-netwerk met urban.brussels en de steden Barcelona, Montréal en Seoul. De gezondheids- en economische crisis heeft aangetoond dat er meer behoefte is aan kwalitatieve openbare ruimten
  Het project richt zich dan ook op hoe geïntegreerd en transversaal beleid kan leiden tot meer kwalitatieve, inclusieve en veerkrachtige openbare ruimten.

  Concreet realiseerden de partners de vergelijkende studie "Rethinking public space for a sustainable metropolitan future".

  "Sustainable Cities Collaboratory"-project van het Metropolis-netwerk

  perspective.brussels werkte mee aan het proefproject Sustainable Cities Collaboratory. Dit project, dat werd gelanceerd in het kader van het Metropolis-netwerk en wordt gecoördineerd door Berlijn, heeft betrekking op 12 metropolen in vijf continenten, waaronder Brussel.

  Het doel was om een methodologie te testen die werd ontwikkeld door Western Sydney University om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en de principes van de Nieuwe Stedelijke Agenda (NUA) van de Verenigde Naties beter te integreren in het stedelijk beleid.

  Het project resulteerde in de publicatie: "Principles for better cities"

  Uitwisselingen en netwerken

  Uitwisselingen met andere steden en regio's

  perspective.brussels werkt mee aan uitwisselingen met andere steden en regio's in de wereld, via workshops of plaatsbezoeken, in Brussel of in het buitenland: Guangzhou, Guangdong, Shanghai, Tokio, Taipei, etc.

  Het is ook actief op internationale conferenties, zoals het High-level Political Forum on Sustainable Development van de VN, de Urban Future Global Conference, het Forum sur l'Urbanisme Scolaire van Montréal, de Child in the City-conferenties en de Conference on National Urban Policy van de OESO.

  Internationale netwerken

  perspective.brussels is lid van verschillende internationale netwerken voor stedelijke ontwikkeling.

  ISOCARP: een belangrijke beroepsvereniging voor stedelijke ontwikkeling. perspective.brussels organiseerde twee ISOCARP-workshops in Brussel (in 2015 en 2017) en werkt mee aan de jaarlijkse wereldconferenties, waar het Brusselse stadsprojecten voorstelt en met experts van over de hele wereld spreekt over de uitdagingen op het gebied van stadsplanning. In 2016 ontving het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de ISOCARP-prijs voor uitmuntendheid op het gebied van stadsplanning voor het Kanaalplan van het Gewest. In oktober 2022, zal Brussel het jaarlijkse ISOCARP Congress organiseren.

  Metropolis: netwerk waarin grote steden en metropolen met elkaar in contact kunnen treden om zich beter te wapenen voor lokale en mondiale uitdagingen. Tevens een hefboom om de stedelijke en grootstedelijke uitdagingen wereldwijd te promoten. In dat kader werkt perspective.brussels mee aan verschillende pilootprojecten en activiteiten. 

  Plateforme francophone des Agglomérations: perspective.brussels neemt deelt aan het jaarlijks colloquium van het platform. Dat platform brengt onderzoekers en praktijkmensen op het gebied van stedenbouw uit de Franstalige wereld samen om meer inzicht te krijgen in de uitdagingen en evoluties verbonden aan stedelijke gebieden.

  IABR: perspective.brussels heeft in 2016 en 2018 deelgenomen aan de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR). Een platform dat via architectuur en design een daadwerkelijke verandering in de wereld en de maatschappij beoogt. In 2016 coproduceerde perspective.brussels er het atelier 'De Productieve Metropool BXL' en de tentoonstelling 'A good city has industry'; en in 2018 het programma en de tentoonstellingen 'The missing link: Brussels'.

  Contact

  Nieuws