Beeldkwaliteitsplan

Om de samenhang en de kwaliteit van de openbare ruimten in het kanaalgebied te verbeteren, stelt perspective.brussels een plan voor landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteit - het Beeldkwaliteitsplan - ter beschikking aan de betrokken actoren.

  Beeldkwaliteitsplan
  Beeldkwaliteitsplan
  © perspective.brussels (BAS SMETS/ORG²)

  Beschrijving

  De publieke en open ruimte moet bijdragen tot de levenskwaliteit in het kanaalgebied. Ze vormt er de link tussen de verschillende wijken, actoren en burgers. De publieke ruimte geeft ademruimte aan dit stedelijke gebied in volle ontwikkeling, creëert sociale verbondenheid en biedt heel wat ontspanningsmogelijkheden.

  Sinds de uitwerking van het Kanaalplan werden tal van initiatieven begeleid om de principes van dichtheid, functionele mix en stedelijke integratie te vertalen in concrete realisaties. Uit deze projecten is de noodzaak gebleken om de globale visie op de ontwikkeling van dit gebied aan te vullen en te concretiseren met een specifieke strategie in verband met de openbare ruimten.

  De samenhang van het gebied versterken door middel van kwaliteitsvolle openbare ruimten

  Ter beschikking gesteld aan alle actoren op het vlak van openbare ruimte in het kanaalgebied, komt het Beeldkwaliteitsplan (BKP) tegemoet aan twee gewestelijke doelstellingen:

  • de samenhang van het kanaalgebied verhogen, de identiteit ervan versterken en kwaliteit verlenen aan de publieke en open ruimten
  • de ruimtelijke en sociale relaties tussen de verschillende wijken, die nog te veel onderbroken zijn door de kanaalinfrastructuur, versterken.

  Een gids

  Een gids voor elk project met betrekking tot openbare ruimte in het kanaalgebied

  Het BKP vormt een gids en een strategisch kader voor de bouwheren en ontwerpers van alle projecten inzake open ruimte in het kanaalgebied. Het is uitgewerkt door het consortium van de studiebureaus Org Squared en Bureau Bas Smets, onder leiding van perspective.brussels en in samenwerking met de actoren in de stad.

  Een dienstencentrale

  Een dienstencentrale om de doeltreffende uitvoering van de projecten op het vlak van openbare ruimte te garanderen

  perspective.brussels richtte ook een opdrachtencentrale en een opvolgingscomité op om het BKP uit te voeren, op te volgen en te actualiseren. De dienstencentrale is bedoeld om de convergentie van de plannen, studies en projecten volgens de visie en de ambities van het BKP te verzekeren en om een goede dynamiek te creëren voor de transformatie van het kanaalgebied.

  Via de opdrachtencentrale kunnen alle actoren op het vlak van openbare ruimte een beroep doen op de dienstverleners van het BKP. De gemeenten Anderlecht en VorstLeefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit, citydev.brussels, de Franse Gemeenschapscommissie COCOF en de Vlaamse Gemeenschapscommissie zijn reeds partners van deze opdrachtencentrale.

  Contact