Opdrachtencentrale Participatie

Om het ontstaan van kwaliteitsvolle burgerparticipatie-initiatieven in het Brussels Gewest aan te moedigen, biedt de Dienst Participatie een opdrachtencentrale aan waar projectdragers snel kwaliteitsvolle externe ondersteuning voor hun initiatieven kunnen vinden.


   

  Beschrijving

  Om de opstart van een overheidsopdracht te vergemakkelijken voor projectdragers van participatieprocessen, stelt de dienst een opdrachtencentrale ter beschikking die kwaliteitsvolle dienstverleners groepeert die vooraf geselecteerd werden volgens de regels voor overheidsopdrachten.

  Voor wie is de opdrachtencentrale bedoeld?

  Wie kan een beroep doen op de opdrachtencentrale van de Dienst Participatie? Elke gewestelijke of gemeentelijke overheidsadministratie, publieke of private organisatie die aanwezig is op het grondgebied van het Brussels Gewest en belast is met een specifieke opdracht van gewestelijk of gemeentelijk belang.

  Welke diensten biedt de opdrachtencentrale?

  De opdrachtencentrale van de Dienst Participatie stelt zes percelen ter beschikking, die alle fasen van een participatieproces en hun expertise bestrijken:

  • Lot 1: Globale opdracht van A tot Z
  • Lot 2: Ontwerp van participatieprocessen
  • Lot 3: Uitvoeren van participatieprocessen en organiseren van vergaderingen.
  • Lot 4: Communicatie, creëren van inhoud, publiciteit
  • Lot 5: Mobiliseren van publiek en werven van deelnemers
  • Lot 6: Beoordeling van participatieprocessen en ondersteuning van de follow-up

  Hoe kun je een beroep doen op een van de diensten van de opdrachtencentrale?

  Ben je een projectdrager van een participatieproces en wil je een beroep doen op een of meerdere diensten uit de opdrachtencentrale? Contacteer onze Dienst Participatie via participatie@perspective.brussels

  We identificeren samen je behoeften en stellen een bestek op voor het perceel of de percelen die je wil gebruiken.

  Raadpleeg onze informatiebrochure

  Contact