Toolbox

Energieprestatie van gebouwen (EPB)

Het energieverbruik van gebouwen is in Brussel verantwoordelijk voor 70 % van de uitstoot van broeikasgassen. Om deze uitstoot terug te dringen, voerde het Gewest het reglement betreffende de energieprestatie van gebouwen (EPB) in, dat ook geldt voor scholen.

De EPB-reglementering heeft betrekking op aspecten verbonden met EPB-werkzaamheden, het EPB-certificaat van openbare gebouwen, de oplevering, diagnose en controle van technische installaties, en dan meer bepaald verwarmingsinstallaties.

Deze regels zijn van toepassing op de meeste projecten voor de bouw, renovatie of verbouwing van scholen.