Toolbox

Belastingen op mobiliteit

  Verkeersbelastingen (BIV, JVB en AVB) – Vrijstelling aan te vragen

  “De verkeersbelasting is een jaarlijkse belasting die wordt geheven op motorvoertuigen die dienen voor het vervoer van personen of van goederen over de weg.” (Bron: Brussel Fiscaliteit)

  Status: Andere
  Stelsel: Vrijstelling
  Voorwaarden:

  • Voertuigen die uitsluitend worden gebruikt voor overheidsdiensten (Staat, Gemeenschappen, Gewesten, provincies of agglomeraties, gemeenten en daarmee gelijkgestelde instellingen en organen)
  • Bibliobus.

  Procedure :

  • Vraag een vrijstelling aan bij de GOBF.

  Contactgegevens:

  Lage Emissiezone (LEZ) – Boete mogelijk

  “LEZ staat voor “lage-emissiezone”. Deze term wordt gebruikt om een stad of een deel van de stad aan te duiden waar de meest verontreinigende voertuigen niet mogen rijden. In tal van Europese steden is het een van de maatregelen om de luchtkwaliteit en dus de volksgezondheid te verbeteren." (bron: LEZ)

  Status: Andere

  Stelsel: (Boetes)
  Voorwaarden:

  • Wie de criteria (o.b.v. euronorm) voor toegang tot de LEZ niet naleeft, krijgt een boete van 350 euro.

  Procedure:
  Contactgegevens:
  LEZ