Toolbox

Een veilige school

Bron: perspective.brussels (Collectif Ipé en + research), "Mijn school, een kwaliteitsvolle plek. Gids voor het basisonderwijs", 2018, p. 38
Bron: perspective.brussels (Collectif Ipé en + research), "Mijn school, een kwaliteitsvolle plek. Gids voor het basisonderwijs", 2018, p. 38 — © ©2005 Lander-loeckx
Bron: perspective.brussels (Collectif Ipé en + research), "Mijn school, een kwaliteitsvolle plek. Gids voor het basisonderwijs", 2018, p. 45
Bron: perspective.brussels (Collectif Ipé en + research), "Mijn school, een kwaliteitsvolle plek. Gids voor het basisonderwijs", 2018, p. 45 — © ©2013 Georges De Kinder

Beschermen - Vooruitzien - Evacueren - Beveiligen - Waken over de gezondheid -Ongevallen voorkomen - Controleren - Zuiverheid

Ook het veiligheidsaspect van de schoolgebouwen vergt specifieke aandacht.

De brandpreventie vereist bijvoorbeeld het gebruik van brandwerende materialen, de compartimentering van gangen en klaslokalen, een aangepaste signalisatie en conforme alarm-, detectie- en blussystemen.

De fysieke veiligheid van de schoolgebruikers vereist conforme borstweringen, de verwijdering van puntige voorwerpen en giftige producten en een toezicht op de veiligheid op de speelplaats. Men moet er ook voor zorgen dat indringers geen toegang krijgen.

Ten slotte is er op een gezonde school ook geen plaats voor asbest of bodemverontreiniging.