Toolbox

Het beheer van erfgoed

Bepaalde schoolgebouwen hebben een interessante erfgoedkundige dimensie en zijn daarom beschermd.

De website erfgoed.brussels geeft adviezen voor de restauratie van beschermde gebouwen, klein erfgoed en erfgoedkundige gehelen en reikt handige onderhoudsboekjes aan, bijvoorbeeld voor sgraffiti, glas-in-lood, gevels, houten schrijnwerk, enz.

Homegrade verstrekt eveneens advies voor de restauratie van bepaalde erfgoedkundige elementen.

Het Brussels Gewest voorziet in financiële ondersteuning voor de restauratie van beschermde gebouwen.

Tot slot verzamelt de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen een reeks adviezen voor de samenstelling van een restauratiedossier van een beschermd eigendom.