Toolbox

Welke oppervlakte voor een school?

Projectbeheerders krijgen veel vrijheid bij de verwezenlijking van een schoolinfrastructuurproject.

Voor de goede werking van de school is de juiste omvang van groot belang. Maar ook moet rekening worden gehouden met de fysische en financiële normen die de Gemeenschappen verbinden aan subsidies.

Om projectbeheerders te steunen, heeft de Dienst Scholen ervoor gekozen om rond 2 concepten te werken: de fundamentele school en de genormeerde school.

De gestandaardiseerde school

De genormeerde school is uitgebouwd met een oppervlakte die zo nauw mogelijk aansluit bij de fysische en financiële normen van de Gemeenschappen. De oppervlakten zijn dus ruim bemeten, met voor elke functie een eigen lokaal.

De basis school

Daartegenover staat de basis school met oog voor plaatsbesparing zonder daarom de kwaliteit al te veel in het gedrang te brengen. Dit soort school beschikt over lokalen met meerdere functies: de rustzaal doet ook dienst als zaal voor psychomotoriek. De refter doet op andere uren dienst als studieruimte ...

Deze twee concepten, de "basis school" en de "gestandaardiseerde school" kunnen geraadpleegd worden als plannen of als samenvattende tabel van de te voorziene oppervlakte voor de lagere school en voor de middelbare school.

Meer weten over :

Normen van de Gemeenschappen.

Lagere school: plannen en tabel van oppervlakten

Middelbare school: plannen en tabel van oppervlakten