Toolbox

Basisschool : plannen en tabel

De plannen zijn een illustratie van de vereiste afmetingen en de verschillende functies die in een basisschool een plaats moeten krijgen, de nabijheid van bepaalde ruimten (refter en speelplaatsen, kleuterklasjes en sanitair, ...), het intern verkeer en de ontdubbeling hiervan om tegemoet te komen aan de voorschriften inzake brandveiligheid ...

Voor de oprichting van een basisschool voor 475 leerlingen, in termen van klaslokalen, komt dit overeen met name 1 instapklas, 6 kleuterklassen en 12 lagereschoolklassen (het aantal leerlingen werd bepaald in functie van de gemiddelde klasomvang in een Brusselse school).

Het bouwvolume werd vastgelegd op G+2 voor lagere scholen aangezien.

Hiervan kan uiteraard worden afgeweken.

Plannen: gestandaardiseerde basisschool

Plannen: basis basisschool

Tabel van de oppervlakten

Plannen: gestandaardiseerde basisschool

weergave 1: gelijkvloers  weergave 2 : eerste verdieping
weergave 3 : tweede verdieping weergave 4: doorsnede en overzichtsplan

Plannen: basis basisschool

weergave 1: gelijkvloers weergave 2 : eerste verdieping
weergave 3 : tweede verdieping weergave 4: doorsnede en overzichtsplan

Legende van de plannen

Tabel van de oppervlakten

De tabel van de opperlakten vermelden dezelfde oppervlakten en functies. Ze omvatten per verdieping de verschillende lokalen intramuros, de oppervlakte die is voorbehouden voor het intern verkeer, de totale oppervlakte buiten de schoolmuren, rekening houdend met passiefbouw (minimale muurdikte van 40 cm), de buitenruimten (speelplaats, overdekte ruimte, parkeerplaats voor auto's, fietsenstalling), de kelderoppervlakte.

De tabel geven ook de vereiste omvang van het terrein aan. Dit is echter een louter indicatieve oppervlaktebepaling die rechtstreeks in verhouding staat tot  de volumes waarvoor in onze voorbeelden is gekozen (G+2 voor een lagere school en G+2 voor een middelbare school).