Toolbox

Fruit, groenten en melkproducten op school? Ja, natuurlijk!

Descriptie: 

Het doel van dit programma is jongeren bewust te maken van het belang van een evenwichtige en duurzame voeding.

Met dit programma willen de Europese Unie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het gratis uitdelen van verse groenten, fruit en/of melkproducten aan de leerlingen van de Brusselse scholen mogelijk maken.

Procedure: 

Het inschrijvingsformulier moet uiterlijk op 31 october 2022 per post of e-mail worden ingediend.

Voor meer informatie, raadpleeg https://fruit-school.brussels/scholen/inschrijving/

Toekenningsvoorwaarden: 

Dit programma is bedoeld voor alle leerlingen in het Nederlandstalig en Franstalig basisonderwijs (kleuterschool en lagere school) en het gespecialiseerd secundair onderwijs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bedrag: 

Het programma ‘Fruit, groenten en melk op school’ wordt ondersteund door de Europese Unie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de vorm van een subsidie.

Voor het fruit en de groenten bedraagt deze subsidie – berekend per schooljaar – maximum € 9,00 (incl btw) per leerling en per jaar. Voor de melkproducten is dat € 5,30 (incl btw) per leerling en per jaar.

Vereffening: 

De betaling vindt plaats uiterlijk drie maanden na de indiening van de naar behoren ingevulde subsidieaanvraag.

De subsidie wordt naargelang het geval gestort aan de scholen of de leveranciers van de producten:

- indien de school de leverancier rechtstreeks betaalt, kan zij de subsidie aanvragen en ontvangen;

- indien de leverancier aanvaardt om de producten te leveren zonder rechtstreeks door de school vergoed te worden, dan kan hij de subsidie aanvragen en ontvangen na validering door de school.

Websites en links naar downloadbare documenten: 

https://fruit-school.brussels/