Toolbox

Specifieke gevallen - thematische reglementeringen

Er gelden ook een aantal meer specifieke reglementeringen, onder meer bij de aanwezigheid van vervuilende stoffen (asbest, bodemvervuiling) of voor de bescherming van het leefmilieu (Natura 2000-gebieden).