Toolbox

Overheidsopdrachten en bestekken

Om investeringen uit te voeren in uw onderwijsinstelling dient u over het algemeen gebruik te maken van een overheidsopdracht. Als u overheidsgeld ontvangt, is deze stap verplicht.

De Dienst Scholen en de BMA kunnen u hierbij helpen.

In het kader van een bouw of renovatieproject of voor de oprichting van een school kunnen verschillende opeenvolgende overheidsopdrachten worden uitgeschreven en gegund:

Gewoonlijk wordt in België eerst een opdracht voor diensten voor het bouwkundig ontwerp afgesloten. Eenmaal de stedenbouwkundige vergunning verkregen, kan er vervolgens een opdracht voor werken worden aangevat. De laatste jaren is echter gebleken dat heel wat aanbestedende overheden vandaag gebruik maken van de formule van de ontwerp- en bouwopdracht (ook wel Design and Build genoemd).

Overheidsopdracht voor diensten met betrekking tot definitiestudies - diagnose - masterplan

Om de optimale locatie van het project op een site te bepalen, verdient het aanbeveling om een definitiestudie of masterplan uit te werken. Deze stap maakt het mogelijk om vanaf het ontwerp van het project na te denken over de integratie in en de relatie met de omgeving.

Tijdens deze fase kan ook het bouwkundig programma van de school, dat de basis zal vormen voor het bestek voor een bouwkundige ontwerpopdracht, worden vastgelegd.

Sommige studiebureaus zijn gespecialiseerd in deze stap.

Voorbeelden

Overheidsopdracht voor diensten voor het bouwkundig ontwerp

Nadat het bouwkundig programma is vastgelegd, is het passend om het architectenbureau aan te wijzen dat meer in het bijzonder belast wordt met: het ontwerpen van de schetsen van het project, de gedetailleerde plannen van het definitieve project, het beheer van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning, het opstellen van het technische deel van de opdracht voor werken en de opvolging van de uitvoering van de werken.

Dit betreft de opdracht voor diensten voor het bouwkundig ontwerp van het project.

In het bestek verschaft de opdrachtgever alle nuttige informatie over de grote lijnen van het beoogde project. Hij versterkt er informatie over de opdrachtgever van het project, de betrokken site, de geschatte afmetingen van het project, het opvoedkundig project dat hij voor ogen heeft, de lokalen met hun gewenste functies en de door de architect uit te voeren opdrachten. Hij voegt er het programma van het beoogde gebouw of de beoogde gebouwen aan toe, met een raming van het aantal lokalen en de benodigde oppervlakten.

Voorbeeld

Middelbare school met een actiegerichte pedagogiek met omnisporthal

Het schoolcomplex omvat de bouw van een DOA (degré d'observation autonome of autonome observatiegraad) en van een schoolgebouw voor de 2e en 3e graad algemeen secundair onderwijs. Het beoogde opvoedkundige project is actiegericht, wat een weerslag heeft op de noden aan specifieke ruimtes en lokalen.

Overheidsopdracht voor werken

Zodra de stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd, kunnen de werkzaamheden via een overheidsopdracht worden geplaatst.

Dit betreft een overheidsopdracht voor werken.

Deze stap is bedoeld om de onderneming aan te wijzen die verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Het technische deel van het bestek van de opdracht voor werken wordt in de regel opgemaakt door de architect (overheidsopdracht voor bouwkundig ontwerp). De architect begeleidt de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en de voorlopige en definitieve oplevering van het project.

Voorbeeld

Overheidsopdracht voor ontwerp-uitvoering

Een ontwerp- en uitvoeringsopdracht is een opdracht voor werken die de aanbestedende overheid in staat stelt een combinatie van ondernemers te belasten met een opdracht voor zowel het opstellen van de studies (bouwkundig ontwerp) als het realiseren van de werken (uitvoering).

Voorbeeld

Overheidsopdracht voor leveringen

Om de school, naast het ingebouwde meubilair waarin van bij het bouwkundig ontwerp van het project is voorzien, verder te kunnen uitrusten, moeten overheidsopdrachten voor leveringen worden uitgeschreven of moet gebruik worden gemaakt van aankoopcentrales, wanneer deze door de inrichtende macht worden georganiseerd.

Als er tijdelijke modulaire structuren worden geplaatst, moet er ook een overheidsopdracht voor leveringen worden afgesloten voor de aankoop van de containers.

Voorbeeld