Toolbox

Waar, wanneer en hoeveel plaatsen moeten er bijkomen?

De Dienst Scholen verzorgt de coördinatie en de communicatie rond de monitoring van onderwijsvraag en -aanbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit is een tool die in 2010 is ontwikkeld om de creatie van schoolplaatsen te vergemakkelijken en de planning hiervoor vast te leggen.

De Dienst Scholen werkt samen met het BISA, dat aan de hand van demografische extrapolatie inzicht verstrekt in de evolutie van de schoolbevolking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Dienst Scholen verzamelt informatie bij de actoren op het terrein, analyseert per wijk de behoeften, gaat op zoek naar schoolprojecten in Brussel en inventariseert deze. Zij brengen instellingen in kaart, sporen ruimten op die in aanmerking komen voor de bouw van nieuwe scholen en werken mee aan de identificatie van prioritaire interventiezones voor schoolinvesteringen die ertoe moeten leiden dat toekomstige schoolprojecten worden uitgebouwd daar waar de behoefte in Brussel het grootst is.

De overheid, de verschillende onderwijsinstanties en de stadsontwikkeling beschikken hiermee over een beleids-ondersteunend instrument voor de investeringen in schoolinfrastructuur. In deze steeds bijgewerkte gegevens vindt iedereen de nodige informatie over de evolutie van het onderwijsaanbod in Brussel.