Toolbox

Behoefte aan nieuwe schoolplaatsen

Het BISA maakte in 2010 een eerste raming van de behoefte aan extra schoolplaatsen door extrapolatie van de bevolkingsaangroei. Deze gegevens zijn nadien bijgewerkt voor het schooljaar 2014-2015. Tegen 2025 zal er nood zijn aan 18.500 bijkomende plaatsen in het basisonderwijs en vrijwel 19.000 in het secundair.

In de recentste demografische projecties van het Federaal Planbureau uit 2019 wordt de groei van de Brusselse bevolking echter neerwaarts herzien. Het aantal leerplichtige kinderen in het Brussels Gewest zal toenemen tegen 2025, maar geleidelijker dan eerder gedacht, vooral dan bij de kinderen in de leeftijdscategorie van het basisonderwijs.

Om de aangroei van de schoolbevolking in het Brussels Gewest op te vangen, is de doelstelling ieder kind op schoolgaande leeftijd in het basis- of secundair onderwijs een kwaliteitsvolle plaats te garanderen in het Brussels Gewest. Tegelijk moeten er ook nieuwe plaatsen bijkomen in de sterkst verzadigde zones of op locaties die rechtstreeks bereikbaar zijn vanuit de verzadigde zones. Eén van de opdrachten van de Dienst Scholen is ondersteuning bieden aan projectbeheerders in hun zoektocht naar gronden en gebouwen.

Ondanks de vele nieuwe plaatsen die geprogrammeerd staan in Brussel zijn er tussen vandaag en 2025 nog steeds behoeften die niet zijn ingevuld, hoofdzakelijk in het secundair onderwijs.