Toolbox

Behoefte aan nieuwe schoolplaatsen : in cijfers

2010

Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) maakte in 2010 voor het eerst een raming van de behoefte aan bijkomende schoolplaatsen in het Brussels Gewest in verhouding tot de demografische ontwikkeling (Cahier van het BISA nr 2).

Voor deze ramingen maakte men gebruik van extrapolaties voor de Brusselse schoolbevolking die ervan uitgingen dat de scholen in 2010 reeds verzadigd waren en dat het aantal leerlingen dat naar school pendelt onveranderd zou blijven tijdens de onderzochte periode.

De groei van de schoolbevolking van de voorbije jaren bracht bevestiging van de voorspellingen van het BISA in 2010.

2017

In 2017 heeft het BISA haar projectie van de schoolbevolking tegen 2025 in de scholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijgewerkt (Cahier van het BISA nr 7).

Tussen 2014-2015 en 2024-2025 wordt de behoefte aan bijkomende plaatsen geraamd op 18.500 in het basisonderwijs en ongeveer 19.000 in het secundair onderwijs.

Groei van de schoolbevolking
in het BHG
Basisonderwijs Secundair
Vaststellingen 2010-2015 14.305 5.396
Extrapolatie 2015-2025 18.537 19.321
Totaal 32.842 24.627

Bron : BISA

Dit verdient de vermelding dat deze behoeftenraming op grond van de extrapolatie van de schoolbevolking door het BISA aan de hoge kant is, gezien de neerwaartse herziening van de demografische projecties voor het Brussels Gewest door het Federaal Planbureau begin 2019.

Tegen 2025 groeit de Brusselse bevolking verder, maar minder sterk dan voorzien, vooral dan bij de kinderen in de leeftijdscategorie van het basisonderwijs.