Toolbox

Focus op de inschrijvingsaanvragen in het basisonderwijs

Het gebrek aan een geconsolideerd beeld van het aantal plaatsen in het onderwijs dat momenteel beschikbaar is in het Brussels Gewest, zeker in het secundair, maakt het moeilijker om de behoefte aan nieuwe plaatsen te berekenen. De Dienst Scholen heeft een rapport besteld over de inschrijvingsproblematiek in het basisonderwijs. Een beter management van de inschrijvingen komt zowel de kinderen als de ouders en de inrichtende machten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten goede.

Publicaties

Procedures en inschrijvingspraktijken in het basisonderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Synthese op basis van het rapport van het BSI - November 2018

2019
perspective.brussels
Downloaden