Toolbox

Over hoeveel plaatsen gaat het?

De Dienst Scholen telt sinds 2010 in totaal 520 projecten waarbij bestaande scholen worden uitgebreid of nieuwe scholen gebouwd, met in totaal 69 496 nieuwe schoolplaatsen. Een aantal van deze projecten is voltooid. Andere staan in de steigers en komen de volgende jaren tot stand.

Tussen 2010 en september 2023 zijn 46 465 plaatsen gecreëerd:
  28 201 in het Nederlands- en Franstalig basisonderwijs
  18 264 in het Nederlands- en Franstalig secundair onderwijs.

Tegen 2030 staan er 23 031 nieuwe plaatsen gepland:
  8 229 in het basisonderwijs
  14 802 in het secundair onderwijs.

Meer informatie over hoe de behoeften aan nieuwe schoolplaatsen tegen 2030 in het Brussels Gewest (Focus van het BISA n°48 "Zullen er in 2030 genoeg plaatsen zijn in de Brusselse scholen?", 2021)