Toolbox

Over hoeveel plaatsen gaat het?

De Dienst Scholen telt sinds 2010 in totaal 493 projecten waarbij bestaande scholen worden uitgebreid of nieuwe scholen gebouwd, met in totaal 67 666 nieuwe schoolplaatsen. Een aantal van deze projecten is voltooid. Andere staan in de steigers en komen de volgende jaren tot stand.

Tussen 2010 en september 2022 zijn 42 795 plaatsen gecreëerd:
  27 173 in het Nederlands- en Franstalig basisonderwijs
  15 622 in het Nederlands- en Franstalig secundair onderwijs.

Tegen 2030 staan er 24 871 nieuwe plaatsen gepland:
  8 812 in het basisonderwijs
  16 059 in het secundair onderwijs.

Meer informatie over hoe de Brusselse scholen hun infrastructuur hebben aangepast om de nieuwe leerlingen op te vangen (Focus van het BISA n°37, 2020)