Toolbox

Secundair onderwijs

Deze tabel toont dat in het secundair onderwijs tussen 2010 en 2030 31 681 plaatsen gecreëerd of gepland zijn in het Brussels Gewest.

Gecreëerde plaatsen sinds 2010 en geplande plaatsen tegen 2030 in het secundair onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Secundair Gecreëerde plaatsen
2010 - tot en met sept.2022
Geplande plaatsen
tegen 2030
  Totaal            
Franstalig onderwijs 12 144 10 264 22 408
Nederlandstalig onderwijs 3 478 5 765 9 273
TOTAAL 15 622 16 059 31 681

Bron: Monitoring van het schoolaanbod – maart 2022 – Dienst Scholen, perspective.brussels

Gecrëerde of geplande schoolplaatsen in het gewoon secundair onderwijs tegen 2030

Bron: Monitoring van het schoolaanbod – juli 2022 – Dienst Scholen van perspective.brussels